Maak een afspraak: +31 71 517 4747

IK HELP JE MET NOTULEREN

Hoe wil je dat ik notuleer en het verslag eruit komt te zien?

Notuleren op onderwerp
Bij het notuleren op onderwerp maken we thematische notulen. Wat besproken is, wordt door de notulist per agendapunt samengevat op onderwerp. Die samenvatting kan beknopt of uitgebreid zijn.

 

Beknopt verslag op onderwerp
De notulist maakt een beknopte samenvatting per agendapunt en vermeldt, op een correcte en zakelijke manier, de belangrijkste punten die zijn besproken. Vooral gebruikt bij: voortgangsoverleg van projectteams, algemene besprekingen zoals overleg van een managementteam, stafoverleg en werkoverleg.

 

Uitgebreid verslag op onderwerp
De notulist maakt een uitgebreide samenvatting per agendapunt en vermeldt de belangrijkste punten die zijn besproken. Daarbij worden ook de belangrijkste stellingen, meningen en argumenten over de onderwerpen weergegeven. De notulist houdt de volgorde van de agendapunten aan. Vooral gebruikt bij: stuurgroepvergaderingen, bestuursvergaderingen, klankbordgroepen.

 

Notuleren op spreker
Bij het notuleren op spreker wordt de naam van de persoon of de partij die aan het woord is uitdrukkelijk in de notulen vermeld. Er wordt grotendeels de chronologie aangehouden van wat er gezegd is. Argumenten en standpunten van de sprekers worden, al naar gelang het soort notulen, beknopt of uitgebreid beschreven.

 

Woordelijk of letterlijk notuleren
Woordelijk of letterlijk notuleren betekent dat alles wat er wordt gezegd in de bespreking wordt opgenomen in de notulen. Bij woordelijk notuleren wordt gezorgd voor goed lopende zinnen en is de tekst in correct Nederlands. Bij letterlijk notuleren worden ook versprekingen, stotterwoorden en half afgemaakte zinnen genoteerd. Vooral gebruikt bij: de Eerste en Tweede Kamer, interviews, dictaten en lezingen.

 

Letterlijk verslag
Bij een letterlijk verslag wordt de spreektaal zonder enige correctie uitgetypt. Deze notulen zijn dus taalkundig niet correct. Ze bevatten doorgaans fouten in woordkeuze en zinsbouw. Over het algemeen zijn zulke notulen niet prettig leesbaar. In een letterlijk verslag wil men echter alles kunnen nalezen wat er is gezegd. Een letterlijk verslag is altijd chronologisch en op spreker. Vooral gebruikt bij: telefoongesprekken, getuigenverhoren en andere (juridische) gesprekken waarbij het gaat om waarheidsvinding.

 

Wilt je meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op!

 

Category:

Date:

Tags: