Maak een afspraak: +31 71 517 4747

Kennis en Vaardigheden

K

Op basis van onze vier expertises (Lean werken, Organisatie & Planning, Communicatie, Intensief Samenwerken) maken we complexe zaken overzichtelijk en toegankelijk voor iedereen.

Wij maken ondernemen weer leuk!

h

Kies voor een modern & ervaren secretariaatsbureau

Gegarandeerde betrouwbaarheid, flexibiliteit en continuïteit

– Ervaar een zichzelf organiserend team van autonome professionals

– Die doen wat er écht toe doet

– En toegevoegde waarde biedt op een zeer efficiënte wijze

– Gebruikmakend van lean tools en moderne automatisering

De juiste balans voor een goed resultaat

Stabiliteit in de interne veranderorganisatie

– We helpen je om focus te houden op de interne veranderorganisatie

– Organiseren meetings, verzorgen de notulen en de opvolging ervan

– We zijn verantwoordelijk voor de planning en voortgangsbewakening

– En ondersteunen waar nodig met inzet van (tijdelijke) professionals

Wij staan je klanten altijd te woord

En verzorgen jouw algemene communicatie

– Goede communicatie verhoogt de klantenbinding

– Het uitbesteden van het front en backoffice is kostenbesparend

– Wij geven invulling aan de informatiebehoefte die jouw klanten hebben

– Beheren de websitecontent en houden je sociale media actueel

Als samenwerken A Way of Life wordt

Vergroot het de kans op duurzame relaties

– En draagt het bij aan het gezamenlijk resultaat

– We vinden samen praktische oplossingen voor concrete vragenstukken

– En leggen de focus sterk op serviceverlening aan de belanghebbenden

– Zo leidt de effectieve samenwerken snel tot kostenreductie

Ons werkproces

d

Lean Werken

Meerwaarde scheppen door aanbrengen van structuur en het optimaliseren van de werkprocessen

d

Proces Specialist

Het blijven inzetten van nieuwe slimme tools en moderne automatiseringssystemen

d

People & Partners

Nastreven van heldere en efficiënte communicatie naar klanten, leveranciers en relaties

d

Klantgericht samenwerken

Meekijken, meewerken, meedenken en adviseren, zodat jouw bedrijf weer klaar is voor de toekomst

Successes and failures are convenient illusions.

They are judgement calls of the human mind, subjective evaluations of the consequences of our actions. Outcomes can be observed by anyone but successes and failures exist only in the eyes of the beholder.

Jurgen Appelo, (NOOP.NL)
The Creative Networker
c