Maak een afspraak: +31 71 517 4747

Moet je notuleren bij een vergadering? Zo nee, wat zou dan een reden zijn om notulen te maken? In de statuten kan een regeling zijn opgenomen over het notuleren. Notuleren wil minimaal zeggen ‘het vastleggen van een besluit’. Een dergelijke